Thùng xe tải thế nào là đúng quy chuẩn?

Theo Thông tư 42/2014/TT-BGTVT vừa được Bộ GTVT ban hành ngày 15/9, thùng xe và mui phủ thùng xe tự đổ, xe xi téc và xe tải phải đáp ứng một số quy định mới. Theo đó, thùng xe phải có kết cấu vững chắc, đảm bảo an toàn cho hàng hóa được chuyên chở, […]